Úvod E-shop

Poisťovne

Poisťovne

Názov poisťovne Krajina pôvodu Expozície
A
Allianz Nemecko 1
Assicurazioni Generali Triesti Általános Biztositó 1
Atlas, akciová společnost pojišťující život, službu vojenskou a renty Nemecko 0
Azienda Assicuratrice in Triest Azienda Assicuratrice in Triest 0
C
C.k. priv. životní pojišťovací společnost Rakouský Fénix ve Vídni K.K. priv. Lebensversicherungs Gesellschaft Osterreichischer Phönix in Wien, Fenix/Phönix – životní 0
Č
Čechoslavia/Lidová pojišťovna “Čechoslavia”, akciová pojišťovna v Praze Lidová pojišťovna “Čechoslavia”, akciová pojišťovna v Praze, Volksversicherunganstalt Čechoslavia, Aktiengesellschaft in Prag 0
Česká vzájemná životní pojišťovna v Praze cesko 0
Českomoravská akciová pojišťovna pro živnosti, obchod a průmysl v Praze Českomoravsk 0
C
Concordia Concordia pojišťovna; Concordia Allegemeine Versicherungs-Aktien-Gesselschaft in Reichenberg 0
Continentale, akciová pojišťovna v Praze Continentale, akciová pojišťovna v Praze 0
D
Danubius Akciová pojišťovna proti ručení a úrazu „Danubius“ ve Vídni 0
Domov a Slovákia všeobecná poisťovna, úč. spol. cesko 1
Duna, altálanos biztositó részvénytársaság Bécsben Duna, altálanos biztositó részvénytársaság Bécsben 0
Dunaj-Concordia, všeobecná pojišťovací akciová společnost Donau-Concordia Allegemeine Versicherungs-Aktien-Gesselschaft in Wien 0
E
Első Magyar Általános Biztosító První uherská, Első Magyar Általános Biztosító Társaság Budapesen 0
G
Gazdák Biztositó Slovensko 1
H
Hasičská vzájomná poisťovna Hasičská vzájomná poisťovna 1
J
Jiskra, vzájemná pojišťovna československého hasičstva v Praze Jiskra, vzájemná pojišťovna československého hasičstva v Praze 0
K
Karpatia Karpatia 2
Kooperativa Kooperativa 0
Kotva/Der Anker/An Anker Der Anker, Gesellschaft für Lebens-und-Renten Versicherungen, AZ ANKER Élet-és Járadék Biztositó-Tarsaság Bécsben 0
Krakovská vzájemná pojišťovna Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 0
L
Lípa, akciová pojišťovna Lípa, akciová pojišťovna 0
Legie, akciová pojišťovna v Praze Legie, akciová pojišťovna v Praze 0
Lloyd/Lloyd´s Lloyd/Lloyd´s 0
M
Merkur Merkur, československo-francouzská akciová pojišťovna v Praze; Merkur, akciová pojišťovna v Praze; Merkur, Biztosító Részvénytársaság Prágábán 0
Moldavia-Generali, akciová pojišťovna v Praze Moldavia-Generali, akciová pojišťovna v Praze 0
Moldavia-Generali-Sekuritas, akciová pojišťovna v Praze Moldavia-Generali-Sekuritas, akciová pojišťovna v Praze 0
P
Praha, spolek kapitály a důchody vzájemně pojišťující v Praze Praha, spolek kapitály a důchody vzájemně pojišťující v Praze 0
Praha, vzájemná pojišťovna Praha, vzájemná pojišťovna 0
Pražská městská pojišťovna Pražská městská pojišťovna 0
Providentia, všeobecná pojišťovací společnost ve Vídni Providentia, všeobecná pojišťovací společnost ve Vídni 0
První česká vzájemná pojišťovna v Praze První česká vzájemná pojišťovna v Praze 0
R
Riunione Adriatica di Sicurtà v Terstu Riunione Adriatica di Sicurtà v Terstu 0
Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze 0
S
Slavia, vzájomně poisťovacia banka Slavia, vzájomně poisťovacia banka 1
Slovákia, všeobecná poisťovna, úč. spol. Slovákia, všeobecná poisťovna, úč. spol. 0
Slovan, národný podnik Slovan, národný podnik 0
Slovenská štátna poisťovna Slovenská štátna poisťovna 0
Slovenská poisťovna úč. spol. v Bratislave Slovenská poisťovna úč. spol. v Bratislave 0
T
Tatra, poisťujúca účastinná spoločnosť Tatra, poisťujúca účastinná spoločnosť 0
U
Uhersko-francouzská pojišťovací akciová společnost (Franco-Hongroise) Uhersko-francouzská pojišťovací akciová společnost (Franco-Hongroise) 1
V
Všeobecná poisťovňa – Pražský Fénix úč.spol. Všeobecná poisťovňa – Pražský Fénix úč.spol. 0
Všeobecná poisťovňa, účast. spol. (Altalános Biztositó Részvénytársaság) Všeobecná poisťovňa, účast. spol. (Altalános Biztositó Részvénytársaság) 0
Vzájemná pojišťovna v Albrechticích n. Orl. Vzájemná pojišťovna v Albrechticích n. Orl. 0
Vzájemně pojišťovací spolek proti ohni polit. okresu Rychnovsko-Novoměstského n. M. Vzájemně pojišťovací spolek proti ohni polit. okresu Rychnovsko-Novoměstského n. M. 0

Partnerstvo

Nadácia Allianz Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Zlatá minca
Ako nás môžete podporiť?